T-Neo Plus - Aqua Modul

Příjemné teplo v celém domě

AQUA MODUL

U akumulačních kamen na kusové dřevo s přídavným označením PLUS je mezi akumulačním blokem a venkovním obložením instalovaný tzv. aquamodul (na principu absorbéru). Voda, která v aquamodulu cirkuluje, dokáže absorbovat až 50 % tepla z kamen a rozvést ho po domě systémem ústředního vytápění. Díky tomu lze s minimálními instalačními náklady vytápět vedlejší místnosti, aniž by byla potřeba další topidla.
 

Aquamodul se použije v závislosti na spotřebě tepla:

  • v kombinaci se stávajícím systémem ústředního vytápění nebo solárním systémem
  • jako přímé vytápění s vlastním topným okruhem, bez vyrovnávacího zásobníku
  • jako jediné topení v nízkoenergetickém domě

Aquamodul k dodávání tepla do topného systému

  • Rozvod tepla po celém domě pomocí technologie absorbéru
Rozložení tepla na jedno přiložení 6 kg dřeva
Model Celkem Akumulační kamna Aquamodul
T-LOFT PLUS 20 kWh (100 %) 12–14 kWh (60–70 %) 6–8 kWh (30–40 %)
T-LINE eco2 PLUS 20 kWh (100 %) 10 kWh (50 %) 10 kWh (50 %)
T-NEO eco2 PLUS 20 kWh (100 %) 10 kWh (50 %) 10 kWh (50 %)