AQUAMODUL

Příjemné teplo v celém domě

U akumulačních kamen na kusové dřevo s přídavným označením PLUS je mezi akumulačním blokem a venkovním obložením instalovaný tzv. aquamodul (na principu absorbéru). Voda, která v aquamodulu cirkuluje, dokáže absorbovat až 50 % tepla z kamen a rozvést ho po domě systémem ústředního vytápění. Díky tomu lze s minimálními instalačními náklady vytápět vedlejší místnosti, aniž by byla potřeba další topidla. Aquamodul je možné v závislosti na spotřebě tepla využít v kombinaci se stávajícím systémem ústředního vytápění nebo solárním systémem, jako přímé vytápění s vlastním topným okruhem (bez vyrovnávacího zásobníku), nebo jako jediné topení v nízkoenergetickém domě.