Spalování shora dolů

21.04.2013 18:00

Spalování shora dolůKamna eco2 znamenají také čistší vzduch díky spalování shora dolů (top-down) 

Pokra čování »

↑ na začátek ...pokračování ↓

Inovativní způsob spalování dřeva shora dolů přináší:

  • Nejnižší emisní hodnoty – kamna vyhovují požadavkům švýcarské vyhlášky o čistotě ovzduší (LRV) a splňují podmínky stupně 2 podle německé vyhlášky o ochraně proti imisím (BImSchV)
  • Čisté odhořívání – málo popela
  • Spalování dřeva nastojato pro požitek z ohně v nejčistší formě