Inovativní princip vytápění Tonwerk

29.05.2013 18:00
Inovativní princip vytápění TONWERK - řez kamnySrdcem akumulačních kamen Tonwerk je keramické akumulační jádro (6) z vysoce tepelně vodivého žáruvzdorného kamene. Když dřevo hoří, toto jádro absorbuje a zadržuje více než 60% uvolněné energie, která se později pomalu uvolňuje zpět do okolního prostředí jako vyzařované teplo (10). 
Přímé vyzařování tepla kamny je tedy sníženo na příjemnou úrověň a místnost není v důsledku toho rychle přehřáta. Vyzařované teplo (10) udržuje teplotu prostředí na pocitově příjemné úrovni pro mnoho hodin. Zároveň nízká povrchová teplota způsobuje menší turbulence vzduchu a prachu. I alergici tak mohou volně dýchat. 
 
V keramické spalovací komoře (2) akumulačních kamen Tonwerk dřevo hoří shora dolů (3). V integrované zóně přídavného spalování (4) jsou hořlavé plyny opět spalovány. Emise odváděných plynů jsou tedy minimální. Přívod externího spalovacího vzduchu (1), zajišťuje optimální účinnost spalování. 

Pokračování »

↑ na začátek ...pokračování ↓

Ručně vyráběné vnější obložení (9) akumulačních kamen Tonwerk je k dispozici v různých barvách a texturách. V kombinaci s různými modely kamen tak můžete dát svým akumulačním kamnům Tonwerk individuální vzhled. 

Pro větší názornost si můžete prohlédnout video popisující princip spalování Tonwerk.

Popis videa je k dispozici pouze v angličtině a němčině, ale video samo o sobě je dostatečně názorné i bez textu.

Anglicky:

Německy: